Kontakt

Kontakt

 

Peter Aagaard Hertz

Røddingvej 17

8830 Tjele

 

Telefon: 86651414 eller 20227356

 

E-mail: Hz@dadlnet.dk

 

 

Om os

Det kan kort fortælles, at vi driver et landbrug med vægt på planteavl med følgende afgrøder:

- Havre

- Byg

- Hvede

- Rug

- Majs

Peter Hertz: 86651414 / 20227356 / Hz@dadlnet.dk - Røddingvej 17, 8830 Tjele (Batum ved Viborg)