Såning

Såning

 

Såarbejdet udføres med en Väderstad Rapid 300c.

 

Placering af gødning som giver et dokumenteret merudbytte.

 

Kørsel med GPS sikrer at der ikke anvendes mere såsæd og gødning end nødvendigt.

Peter Hertz: 86651414 / 20227356 / Hz@dadlnet.dk - Røddingvej 17, 8830 Tjele (Batum ved Viborg)